MACIERZ EISENHOWERA

MACIERZ EISENHOWERA

JAK DOBRZE USTALAĆ PRIORYTETY ? Macierz Eisenhowera to narzędzie do zarządzania zadaniami, które pomaga organizować zadania i ustalać ich priorytety pod kątem pilności i ważności. Narzędzie to dzieli zadania na cztery grupy: Macierz Eisenhowera pozwala na efektywne zarządzanie czasem i zadaniami, umożliwiając skuteczne ustalenie priorytetów pracy. Jest to szczególnie przydatne, gdy mam dużo spraw na…