MACIERZ EISENHOWERA

JAK DOBRZE USTALAĆ PRIORYTETY ?


Macierz Eisenhowera to narzędzie do zarządzania zadaniami, które pomaga organizować zadania i ustalać ich priorytety pod kątem pilności i ważności. Narzędzie to dzieli zadania na cztery grupy:

  1. Zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności – są to zadania, które są zarówno ważne, jak i pilne. Powinny one być Twoim najwyższym priorytetem.
  2. Zadania, które można zaplanować na później – są to zadania, które są ważne, ale nie pilne. Możesz je zaplanować do wykonania w przyszłości.
  3. Zadania, które można oddelegować – są to zadania, które są pilne, ale nie ważne. Jeśli to możliwe, te zadania powinny być oddelegowane do innych osób.
  4. Zadania, które można porzucić – są to zadania, które nie są ani ważne, ani pilne. Te zadania można zazwyczaj zignorować lub porzucić.

Macierz Eisenhowera pozwala na efektywne zarządzanie czasem i zadaniami, umożliwiając skuteczne ustalenie priorytetów pracy. Jest to szczególnie przydatne, gdy mam dużo spraw na głowie i chcesz lepiej zorganizować swój czas i wysiłek.